Ehl-i dalâlet bir dakikaya bir sene kadar şiddetli hissiyâtla müteveccih olduğu için, ehl-i diyânete muvakkaten tefevvuk eder

Sayfa 11

Sayfa 12

Gençlik Rehberi
Item 1 of 2