Katre Risâlesi

Sayfa 47

Sayfa 48

Sayfa 49

Mesnevi-i Nuriye
Item 1 of 3