Birinci Hakîkat

Sayfa 60

Sayfa 61

Mesnevi-i Nuriye
Item 1 of 2