Nûr şâkirdlerinden olan kızlar tam muvâfık ve dindar ve ahlâklı bir zevc bulmadan kendini açık saçıklıkla satmasınlar

Hanımlar Rehberi
Item 1 of 3