İkinci Hakîkat

Sayfa 61

Sayfa 62

Mesnevi-i Nuriye
Item 1 of 2